SEMİNERLERE KAYDOLMAK İÇİN İLETİŞİM:

KUANTUM VE TASAVVUF SEMİNERİ (1. LEVEL)

 

1- OKU ‘’İKRA‘’

Allah insanı sevgiden yarattıysa okunacak olan nedir? İkra hitabıyla Alak suresinde neye işaret edilmektedir, gerçekte okunacak olan nedir?

2- TASAVVUF

Tüm dinlerin öz felsefesi, hakikat bilgisi. İnsanın kendini, aslını bilmesi, anlaması ve bu felsefeyi yaşamına geçirmesi için alacağı öğretiler ve yapacağı çalışmalar.

3- KUANTUM

Tasavvufun bilimsel karşılığı. Bir dalganın olası değerlerinin alt değer kümelerinden biridir (zerre küllün aynasıdır) Kuantum fiziği pratik olarak hayata nasıl geçirilir ve hayatımız bu bilgi ile nasıl kolaylaşır, düşünce kontrolünü gerçekleştirerek mutluluğu nasıl yakalarız.

4- DÜŞÜNEN İNSAN

Düşüncenin gücü, insandan açığa çıkan her düşünce foton enerjidir, bütün evreni dolaşıp sahibine geri döner. Kuran’da düşünce gücünün önemi ile ilgili ayetlerin bilimsel açıklamaları. Düşünce kontrolü ile hayatımızda mucizeler yaratmanın sırları.

5- EVRENSEL YASALAR – BAŞARI YASALARI

Evrensel yasalar içinde kader – kaza kavramlarının işleyişi bunu kavrayarak başarıya ulaşmanın sırları.

6- KADER Mİ ÖZGÜR İRADE Mİ?

Düşüncelerine hükmedemeyen kaderine razı olur! Kaza ve kader kavramlarının hakikatini anlamak. Kaderine razımı olmak istersin yoksa onu istediğin gibi şekillendirmek mi?

7- AMENTÜ ve KORUNMA DUALARI

Amentünün ‘’B’’ sırrı ile açılımı, korunacağımız enerjiler kendimizden mi açığa çıkıyor yoksa dışarıda mı? Senden sana sığınırım gerçeğinin şerhi.

8- BİLİNÇ – REZONANS – HOLOGRAM

Bilinç nedir? (Bilinçaltı – üstbilinç) nasıl çalışır, Bilinçaltı – üstbilinç – kalp üçgeninde oluşturduğumuz rezonans alanı ve buna bağlı olarak hologramı nasıl yaratmaktayız?

9- ESMA

Bugün biliminde ispatladığı üzere kişiye uygun frekanstaki Esmaların tekrarı ile beyin kapasitesinin arttırılması gerçeği.

10- NAMAZ (SALAT)

Namaz müminin miracıdır gerçeğini hayata uygulayabilmek ve daimi namazda olmayı nasıl başarabiliriz.

11- ORUÇ – HAC – KELİME İ ŞEHADET – ZEKÂT

Farzların dünya hayatında ki önemi her an oruç ta olmak, Kâbe’yi gönülde doğurmak kâinatın Allah’ın zekâtı olduğu bilinci ile her an şehadeti yaşamak.

12- ÂDEMİN CENNETTEN İNİŞİ

Âdem’in yaratılışı ve yaratılış safhası. Âdem’in cennetten inmeden önceki yaşantısı. Âdem’in cennetten dünyaya indirilmesi ve sebebi.

13- BİLİNÇ, ŞEHADET ve MİSAL ÂLEMİ

Üst bilinç ve bilinçaltı nedir? İşlevleri nelerdir? Toplum Bilinci –  Kolektif Bilinç – Kozmik Bilinç nedir? Âlemler (Şehadet Âlemi – Misal Âlemi)

14- MELEKUT CEBERRUT LAHUT HAHUT ALEMLERİ ve MELEKİ KUVVELER

Melekût – Ceberut – Lahut – Hahut âlemlerinin tanımları. 4 büyük melek (Cebrail – İsrafil – Mikail – Azrail) nedir ve görevleri nelerdir?

15- AVAM HAVAS İRADE

Avam – Havas – Has’ül Havas mertebeleri nedir? Bu mertebelerin getirileri nelerdir? Kişideki irade nedir, nereden gelir? Her insanda sonsuz sınırsız Külli irade ve külli iradenin her birimden esma terkibine göre açığa çıkışı Cüz-i irade.

16- FENAFİLLAH BEKABİLLAH

Fenafillah (Allah’ta yokluk) ve Beka billah (Allah ile var olmak) bilgi ve bilincine gelme süreçleri ve yaşanması.

17- HALİFELİK ve İNSAN-I KAMİL

Allah’ın, insanı yeryüzünde halife olarak yaratması… Âdemin (insanın) hilafet görevine seçilmiş olması (Allah’ın isimlerinin manalarını ortaya koymakla). Hilafeti yaşayabilmenin yolu; Hilafetin anlaşılıp, idraki ve yaşama geçirilmesi… İnsanı Kâmil kimdir?

18- NEFS KADEMELERİ

Nefsin tarifi, Nefs tezkiyesinin (terbiye) yolları nelerdir? Nefsi tezkiye etmenin Zikirden geçmesi. Nefsin kademeleri nelerdir? Nefsi Emmare nedir ve nasıl çıkılır?

19- NEFS KADEMELERİ

Nefsi Levvame – Nefsi Mülhime – Nefsi Mutmainne – Nefsi Radiye – Nefsi Mardiye – Nefsi Safiye olarak işaret edilen nefs halleri nelerdir?

20- Hz. MUSA VE HIZIR’ın YOLCULUĞU

Hz. Hızır ile Hz. Musa arasında geçen “Sabır sınavı” ve olayların ardındaki hikmetler. Tabiat bataklığından çıkarak tabiatı kontrol etmek; böylece kişinin terkibini aşması. Taklitten tahkike geçebilmek?

21- ALLAH VE RAB KAVRAMI – RABBİNİ BİLMEK

“Allah” ismiyle işaret edilen? “Allah” ismiyle işaret edilenin fark edilmesi ile ötede bir tanrı olmadığının idraki. Tanrı ile Allah kavramı arasındaki fark nedir? Rab nedir?

22- SORUMLULUK BİLİNCİ ve TESLİMİYET

Şartlanmaların insanı teslimiyetten alıkoyan engeller olması. İnsandaki şartlanmalar ve değer yargıları ile oluşturduğu duygularından arınmaması sonucu sorumluluğunu alamayarak teslimiyeti yaşayamaması ve Allah’ı idrak edememesi. Şartlanmalar nasıl olur ve nasıl temizlenir? Üst bilinç – bilinçaltında nasıl işler?

23- Ali ve NOKTA (B SIRRI)

Hz. Ali’nin Bâ’nın (B harfinin) altındaki nokta oluşu… Nokta’nın çeşitleri, B sırrı nedir? B harfi kapsamınca iman nedir? Ben (nokta), birim olarak gördüğüm kesret âlemi (efal âlemi) ve 5 duyu ile algılanan her şey de ismi Allah olanın ilminde (noktadan açılımla) yarattıkları ve her birimin fıtratını (programını) yaşaması.

24- DALGA FREKANSLARI ve DİLDEKİ KIRICILAR

Beynin frekansları nelerdir? Çeşitli duygu durumlarında beynimiz ayrı dalga boyunda frekanslarda titreşimler yayar. Dilek dilerken hangi cümle kalıplarını kullanıp kullanmayacağımız?

25- AN – REANKARNE

An nedir? Zaman ve mekânın gerçekte olmadığını bizler şartlanmalarımız yüzünden var olduğunu sanırız. An, zaman değil sonsuzluktur. Allah’tan başlayan yolculuğun Allah’la Allah’a olması ile yolun kısalması ve sadece “An” olması. Reenkarnasyon var mıdır?

26- MİRAC – TEVHİD

Mirac nedir? Namaz müminin miracıysa bu nasıl yaşanır ve Tevhide nasıl ulaşılır.

27- ÂDEMİN TÖVBESİ – İHLAS

Âdem’in tövbesi nedir? Tövbe eden âdem kimdir? Tövbenin sonucu İhlas’mıdır?

28- ŞERİAT – TARİKAT

Kuralları anlayıp yola çıkmak, İlm-el yakin, Ayn-el yakin olabilmek için gereken yolculuk.

29- HAKİKAT – MARİFET

Ayn-el yakin,  Hak-el yakin,  Hak-el yakinden de yakin aşamalarını anlamak

30- TEVHİD TECELLİ MAKAMLARI

İslam Tevhid dinidir. Tevhid nedir? Mertebeleri nelerdir? Tecelli nedir, tecelliyat nasıl ve hangi aşamalardan geçerek yaşanır.

31- FATİHA

(Kuran insandır, Kuran Fatiha’dadır, Fatiha Besmelededir buyuruyor Hz. Muhammed)  Fatiha suresinin insanı oluşturması çakralar üzerindeki açılımı.

32- SORUMLULUK BİLİNCİ

İnsanın Rabbinin hükmünde kalarak bu bilinci ne kadar yaşayabildiği. Hakkı biliyorum dememize rağmen hala terkibimizin hükümleriyle ve alışkanlıklarımızla yaşıyorsak sorumluluk bilincine ulaşamamışızdır. Bunun neticesi nedir?

SEMİNERLERE KAYDOLMAK İÇİN İLETİŞİM:

Facebook ile Yorum Yaz